Nieuws

* Op 2 november ontvingen wij een brief van de vicaris-generaal met de mededeling dat de bisschop voornemens is de Lucaskerk in Vlaardingen aan de eredienst te onttrekken. Enkele dagen geleden ontvingen wij het decreet, waarin de bisschop dit besluit formeel bekrachtigt. Voor het decreet klik hier.
* Brief Bisdom Rotterdam betreffende vertrek pastoor Ch. Duynstee per 01-10-23: klik hier.
* Kijk voor meer nieuws bij Algemeen Nieuws

———————-
Deze website is nog onder constructie
en zal de komende tijd verder gevuld worden!
———————-

Van harte welkom!!

Ik heet U of jou van harte welkom op de vernieuwde website van onze parochie, Parochie De Goede Herder. Met deze website willen we ieder die op welke wijze dan ook geïnteresseerd is in onze parochie of in de Rooms Katholieke Kerk informeren.

Parochie De Goede Herder is in 2011 ontstaan door een fusie van de RK-kerken in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Op dit moment zijn er vijf kerkgelegenheden in onze parochie: één in Maassluis, twee in Vlaardingen en twee in Schiedam.
In ons Pastoraal Team zijn vier priesters werkzaam, waarvan twee parttime. Wij zijn bereikbaar via de medewerker pastoraal team.

Deze website vervangt onze vorige website, die door omstandigheden de laatste tijd niet meer bijgehouden is. We hebben er voor gekozen deze vernieuwde website “live” te laten gaan terwijl deze nog niet helemaal gevuld is. De informatie zal de komende tijd dus nog aangevuld worden.

Kern van ons werk binnen de parochie is de pastoraal: omzien naar elkaar in de naam van Christus. Wilt u contact met ons en onze parochie: U of je bent van harte welkom!

Ook bent u van harte welkom bij een van de vieringen in onze parochie, of – wanneer de kerk open is – een moment van persoonlijke bezinning of het opsteken van een kaarsje. Last but not least bent u ook welkom op een van onze momenten die u onder het kopje “Leren” kunt vinden.

Misschien tot ziens!!

Pastoor Charles Duynstee